Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

Regional şöbənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

- regionlarda ədliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarət edir və onların fəaliyyətini əlaqələndirir;

- bələdiyyələrə metodiki köməklik göstərir və onların fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirir;

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş cinayətlər üzrə ibtidai istintaq aparır;

- qeydiyyat və notariat işinin təşkilində iştirak edir;

- məhkəmə qərarlarının icrasının təşkilində iştirak edir;

- hüquqi maarifləndirmə işini həyata keçirir;

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir.

 

Əsasnamənin tam mətnini buradan əldə etmək olar.