Azərbaycan Respublikasrnın Ədliyyə Nazirliyində vətəndaşların video qəbulunun təşkili Qaydası\"nın təsdiq edilməsi barədə