22 noyabr - ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü münasibəti ilə Xaçmaz regional ədliyyə idarəsi tərəfindən ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir.

22 NOYABR ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI MÜNASİBƏTİ İLƏ XAÇMAZ REGİONAL ƏDLİYYƏ İDARƏSİNİN VƏ İDARƏNİN ƏRAZİ YURİSDİKSİYASINA AİD OLAN XAÇMAZ, QUBA, QUSAR, ŞABRAN VƏ SİYƏZƏN RARONLARI ÜZRƏ YERLİ ƏDLİYYƏ QURUMLARININ ƏMƏKDAŞLARI TƏRƏFİNDƏN 20.11.2021-22.11.2021-Cİ İL TARİXLƏRDƏ AGACƏKMƏ KOMPANİYALARI KEÇİRİLMİŞDİR.